Rynek komercyjny

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI

Świadczymy usługi inwestycyjne, w ramach których pomagamy naszym Klientom nabywać i zarządzać przynoszącymi dochody obiektami biurowymi, magazynowymi i handlowymi, a także sprzedawać obiekty komercyjne. Jesteśmy dumni ze swej niezawodności na tak szybko zmieniającym się rynku.


KOMERCJALIZACJA BUDYNKÓW

Proces komercjalizacji obiektów biurowych, handlowych czy logistycznych jest złożony i obarczony dużym ryzykiem. Aby je zminimalizować pracujemy wyłącznie według najwyższych standardów, w oparciu o metodologię Due Diligence: dokonujemy analizy rynku, grup docelowych, czynników ryzyka, tworzymy szczegółowy plan komercjalizacji oraz koncepty i harmonogram działań marketingowych.

Pomagamy również w negocjacjach z potencjalnymi najemcami, świadcząc jednocześnie usługi relokacji firm, rekomercjalizacji i renegocjacji umów najmu.

KOMERCJALIZACJA BUDYNKÓW

Proces komercjalizacji obiektów biurowych, handlowych czy logistycznych jest złożony i obarczony dużym ryzykiem. Aby je zminimalizować pracujemy wyłącznie według najwyższych standardów, w oparciu o metodologię Due Diligence: dokonujemy analizy rynku, grup docelowych, czynników ryzyka, tworzymy szczegółowy plan komercjalizacji oraz koncepty i harmonogram działań marketingowych.

Pomagamy również w negocjacjach z potencjalnymi najemcami, świadcząc jednocześnie usługi relokacji firm, rekomercjalizacji i renegocjacji umów najmu.

OBSŁUGA PROCESU SPRZEDAŻY I NAJMU

Tworzymy strategie sprzedażowe oraz realizujemy kampanie marketingowe, które sprzyjają efektywnemu pozyskaniu klientów dla nieruchomości. Dzięki zintegrowanym działaniom oraz wiedzy na temat lokalnych rynków, aktywnie i szybko pozyskujemy informacje, nawiązujemy wartościowe kontakty oraz reagujemy na zachodzące na rynku zmiany.

Skontaktuj się z nami